Jdi na obsah Jdi na menu

Pořadí farářů v Rozseči, vesměs členů premonstrátského řádu z Nové Říše:  

do 14. 9. 1908 Evermod Petrů OPraem, bydlel jako první na faře ale nebyl                                    ustanoven rozsečským farářem.

1908 - 1945 Petr Stejskal OPraem, první farář a autor rozsečské kroniky
1945 - 1946 Isfrid Muška OPraem
1946 - 1947 Antonín Bubla OPraem
1947 - 1948 Bronislav Svoboda OPraem
1948 - 1971 Evermod František Fanta OPraem (1.2.1915 Martínkov – 1971,)                                pohřben v Martínkově), významný a často oceňovaný pěstitel                                  drobného zvířectva, holubů a exotického ptactva. Za něj byl zřízen                          okolo  kostela železný plot, byly nasázeny růže, pořízena nová světla                        do kostela.


Po jeho smrti zůstala fara prázdná a je pronajímána. Do Rozseče dojížděli excurrendo faráři především ze Staré Říše:

1971 - 1974 Metoděj Vitula OPraem (7.6.1921 Kamenice – 6.4. 2002),                                      měl mimořádné zásluhy o vydání klášterního majetku po r. 1989, převor                   kláštera
1974 - 1980 František Limberg (28.2.1941 Rosice - ), excurrendo z Nové Říše,
                  osobně natřel střechu kostela a pořídil elektrické zvonění.
1980 - 1982 Stanislav Kovář (30.9.1952 Praha), za něj zřízen obětní stůl „čelem k
                  lidu“ z mramorových menz bočních oltářu.
1982 - 1984 Jiří Cajzl (9.5.1953 Brno)
1984 - 1990 Pavel Krejčí (23.9.1953 Brno)
1990 - 1997 Siard Klement OPraem, (15.12.1931 Brno - 19.3.1997 Stará Říše), D.,
                  za komunistického režimu patřil do tajné církve F. M. Davídka, kterým   
                  byl 15. 3. 1973 tajně vysvěcen na biskupa. V rámci činnosti v Koinótés
                  (Tajné církvi) studoval na brněnské univerzitě novořečtinu, hovorovou                       čínštinu, později speciální medicínu a etnografii.
           1997 Josef Fasora (*8.3.1936 Brno), diecézní kněz, zastupující krátce        
                   po smrti Siarda Klementa, misionář v Bolívii
1997 - 1999 Michael Alois Hladil OPraem (*16.8.1968 Boskovice), D., Mgr.
2000 - 2005 Norbert Pavel Rouš OPraem
2005 -          Michael Alois Hladil OPraem, D., excurrendo z Nové Říše

(RZ)