Jdi na obsah Jdi na menu

FARNOST ROZSEČ

Do rozsečské farnosti náleží Rozseč a Svojkovice:


Svojkovice
Obrazek
První písemná zmínka 1257

Česky Wojkovice (1257), Svojkovice,   
německy Swojkowitz (1939)

Svojkovice byly součástí politického okresu             Dačice - soudního okresu Telč, od roku 1949 náležely            do okresu Třešť, od roku 1960 do okresu Jihlava. Od roku 2002 jsou součástí Kraje Vysočina.

Obcí prochází silnice do Rozseče a Bohuslavic. Poblíž jsou dvě prameniště Otvrňského potoka. Obec náleží do těžebního revíru Hory - Předín, v němž bylo těženo ve 14. A snad i počátkem 15. století zlato, stříbro a železo (viz kapitola o historických těžbách v okolí.

Obec patrně náležela k heraltickému zboží. Po smrti Radslava Smila z Heraltic připadlo toto zboží roku 1366 markraběti Janovi Jindřichovi Lucemburskému, který Svojkovice i s 11 lány udělil jako léno Petru Hechtovi z Rosic. Kdo byl Václav ze Svojkovic, uváděný roku 1376, není jasné. Za husitských válek obec zpustla. Král Jiří z Poděbrad ji roku 1466 daroval Oldřichu z Miličína. Ten byl ještě téhož roku žalován novoříšským proboštem Prokopem, že neplatí desátky z pusté vsi Svojkovic. Roku 1505 získal obec Zdeněk Burian z Brtnice. Po něm náležely pusté Svojkovice k rozsečskému zboží, s nímž byly přikoupeny roku 1627 k novoříšskému klášteru. Roku 1708 byla dostavěna zájezdní hospoda u Bílého anděla (Weißengel) a přilehlá hájenka a budovy (č. 1-4), a pak bylo roku 1709 přikročeno i k obnovení vesnice.

Obec měla rozlohu katastru 309 ha, z toho polí bylo 120 ha, lesů 108 ha, luk 43 ha, pastvin 26 ha a zahrad 1 ha. Velkostatku novoříšského kláštera náleželo 83 ha, v roce 1921 propadly parcelaci pouze 3 ha.

Na návsi je kaplička postavená někdy kolem roku 1805. Novogotická kaple pro 60 lidí, která měla být ve Svojkovicích stavěna podle projektu novoříšského stavitele J. Krištofa z 20. dubna 1892, nebyla z neznámých důvodů realizována. O její výstavbě znovu uvažoval opat J. Karásek po dokončení kostela v Rozseči, ale po jeho úmrtí již k tomu nedošlo.
(RZ)

Obrazek

Obrazek