Jdi na obsah Jdi na menu

Antonín Václav Slavíček

Narodil se 2. ledna 1895 v Rozseči v rodině chalupníka. Do školy chodil do Nové Říše, měšťanku absolvoval v Dačicích na pražské Umělecko-průmyslové škole studoval malířství a grafiku. Jeho studia přerušila I. světová válka. Narukoval roku 1915 na ruskou frontu a ještě téhož roku padl do zajetí. Zde těžce onemocněl. Přesto však studoval byzantské malířství, ale také sám maloval a měl i možnost provést nástěnné a nástropní malby. Domů se vrátil s podlomeným zdravím s našimi legionáři až roku 1921.
Stal se členem Výtvarného odboru Umělecké besedy (=V.O.U.B), jejíž vynikající časopis „Život“ přinášel reprodukce jeho prací.
Bydlel nejprve v hájovně u Olšan a později přímo v Olšanech. Navštěvoval ve Staré Říši Josefa Floriana a v letech 1922 – 1924 ilustroval některé knihy jeho edice Dobré dílo. Později se usadil v Telči. Zde provedl v roce 1924 na stěně sokolovny sgrafito o rozměrech 5x8 metrů na téma Blaník.
V roce 1926 podnikl několika měsíční studijní cesty do Paříže a do severní Itálie, kde studoval především staré mistry, zejména byzantské umění v okolí Raveny. Některé práce z těchto cest byly uveřejněny v časopisech, např. v Západomoravské kuturní revui. Cesta do Sovětského svazu, kam se chystal v roce 1927 mu nebyla sovětskou stranou povolena.
V roce 1938 znovu onemocněl a byl operován v Jihlavě. Po krátké úlevě se jeho zdravotní stav zhoršil. Zemřel ve Zlíně po druhé operací 27. října 1938.
Antonín Václav Slavíček patří sice k málo známým, ale přesto nejlepším naším výtvarníkům. Ilustroval řadu knih již zmíněného Dobrého díla a především pražského nakladatelství Družstevní Práce, ale i jednotlivé knihy menších nakladatelství. Navrhoval také obaly pro některé telčské potravinářské provozovny. Řada těchto knih patří ke sběratelsky vyhledávaným bibliofiliím.
Nejvýznamnější kulturní událostem v Rozseči, tedy malířově rodné obci, bylo odhalení pamětní desky 29. června 1975. Událost byla provázena výstavou díla A. V. Slavíčka a sjezdem rodáků. Bylo vystaveno na 50 obrazů. Některé z nich zapůjčila paní Slavíčková, která se zúčastnila odhalení desky. Výstavu zhlédlo asi 500 návštěvníků. Nejvíce se o oslavu zasloužili rozsečský rodák a dačický učitel Josef Zadražil, učitel Zdeněk Vojta z Telče a Lubomír Vaníček z Dačic. Pěvecký soubor z rodáků a přátel obce nacvičil tři sbory, které měly u obecenstva velký úspěch. Účinkoval v nich i sólista opery brněnského Janáčkova divadla a rozsečský rodák Richard Novák.

Výstavy:


Účast na výstavách:
1921 s výtvarným odborem Umělecké besedy v Praze, Topičův salon. 922 Krasoumná jednota Praha.
1923 Členská jubilejní výstava Obecní dům Praha.
1927 Vánoční výstava v síni Umělecké besedy v Praze, členská výstava v Bratislavě.
1928 Členský výstava v Plzni.
1930 Grafika a kresby v Alšově síni Umělecké besedy.
1931 Členský výstava v Obecním domě v Praze.
1933 Jubilejní výstava Umělecké besedy
1933 – 1938 výroční výstavy Sdružení výtvarníků v Praze.

Samostatné výstavy:
1929 Los Angeles, udělen čestný diplom.
1932 Telč, u příležitosti sjezdu abiturientů.
1935 Třebíč, Jihlava
1936 Krásná jizba Družstevní Práce v Praze, S. V. Aleš v Obecním domě v Praze, Zlínský salon, s KVU Aleš v Brně a Prostějově.
1937 Zlínský salon
1939 Třešť, Velké Meziříčí, Jaroměř
1939 posmrtná výstava KVU Aleš v Brně.
1954 Jihlava, Galerie Vysočiny.
1959 Jihlava, Galerie Vysočiny.
1975 Rozseč

 

Je zastoupen ve sbírkách následujících institucí: Ministerstvo školství a kultury, Krajská galerie v Jihlavě, Moravská galerie v Brně, Národní knihovna v Praze, Muzeum Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, Muzeum a galerie Dačice, obec Rozseč u Třešti
.

Články o díle A. V. Slavíčka

Panorama, Kulturní zpravodaj Družstevní Panorama ročník IV. číslo 3. Fr. Mokrý: Malíř a grafik A. Slavíček. Fr.Plachý: A. Slavíček Mladší.
Bibliofil II. Roku 1924 číslo 1 Arno Sáňka. Bibliofil XVII. R. Josef Zamazal: Kreslíř A Slavíček, Skupina mor. knihomolů v Uherském Hradišti. Ks.: Besídka A. V. Slavíček Národní týdeník II, 22. 12. 1934. Západomoravská kulturní revue I, srpen 1936 č. 5-6, s 37-39 Pavel Sula: Na besedě u výtvarníka. Lidová demokracie, nedotovaný výstřižek (vc) = Vojtěch Cvek: Televize oživí odkaz umělce.
Články pro výstavní katalogy: R. Jindřich k posmrtné výstavě A. V. Slavíčka ve Sdružení výtvarníků 1939. Čeněk Vořech k výstavě v Alšově síni Umělecké besedy v Praze 1959.
Jeho výstavu v Krásné jizbě velmi příznivě recenzoval Karel Hrabě, Jiří Havlíček, Josef Čapek, MUDr. František Kubica.
Na úplném soupisu prací V.Slavíčka pracuje Lubomír Vaníček a odhaduje počet 1800 až 2000 kreseb, temper, olejů, kolorovaných kreseb, akvarelů, studií a dřevorytů.

Knižní ilustrace

Ke knihám „Dobrého Díla “ ve Staré Říši roku 1920 až 1924. Dřevorytové ilustrace k „Apokryfům “ Alexeje Remizova, Synge „Jezdci na moři “, Lang „Panna Orleánská “ Staroislandská báseň „Lilie “.
Dřevoryty pro Loubalovu „Malou kroniku národa československého “ vydanou Volnou myšlenkou. Dřevoryty k „Ohlasům písní českých a ruských “ a k „Poesii roku “ ve 12 výtiscích.
Do dřeva ryté exlibris a novoročenky: Soubor knižních značek 1921, Čs. spolek sběratelů a přátel ex libris. R. Rytíř „Vademecum. “ Družstevní Práce: pohlednice na dětské motivy, Ročenku na rok 1927 Antonio Baldini „Michelaccio “, Veresajev „Na slepé koleji “,Serafinovič „Železný potok “, Romanov „Rus “, Jaromír Hořejší „Cigo admirál “, Almanach Družstevní Práce (Frontispis)
Melantrich: L. N. Tolstoj „Vzkříšení “ 1930, K Hrabě: Kytka na hrob V. J. Průši. Pro svého syna namaloval “ Jirkova knížka Obrázky.
Výtvarná práce na knihách: Sulův sborník „Děti dětem “ Družstevní kalendář západní Moravy 1938. Posledním dílem jsou perokresby ke knize R. J. Vonky „Od hroudy k chlebu “ 1939, vydává knihovna Nové obzory . Kniha 33.

Exlibris


1)J.F.D.D. (Josef Florian – Dobré Dílo), d. 132:85. Filosof nad knihou ..........….…… 1920
2)Deml Jakub, d. 123:90. Kvetoucí výhonek v dekorativním orámování ......……...... 1927
3)Dvořák Jos., 4b. d. 82:53. Rozséva ...................................…...............………… 1933
4)Havelkovi, Frant. a Alba, d. 90:52. Muž a žena, stín a světlo ............................. 1930
5)Hladkého, Jos. (Kniha), d. 115:80. Žena s ptáčkem ...................................…… 1920
6)Hladký, Jos., d. 124:89. Otevřena kniha v bohaté dekoraci ....................………… 1927
7)Hraběte, Kar. (Jsem kniha), d. 51:77. Rodina u stolu s vázou .........................… 1929
8)Hrabětových, K. a A. (Jsem kniha), d. 53:83. Rodina u stolu s lampou ................ 1928
9)Jaluška, Jan,d. 98:75. Dívka s květy a plody ..…….......................…………………….1925
10)Knor, Jan, d. 128:82. Poutník s paletou ..............……....……...…...………………… 1921
11)Loužil, Jan, dvoubar. d. 94:65. Ptačí rodina ...…................…………..…………… 1932-1933
12)Malá, Hana, d. 126:85. Srdce a květy v dekoraci …..............….……………………… 1921
13)Michna, Jan, d. 134:88. Genius s lyrou ………...............……….....………………………1921
14)Polák, F. X., zk. 102:51. Kniha, nad ní zářící světlo v lomených obloucích ........... 1938
15)Polák, F. X., zk. 75:50. Světelný zdroj s textem mezi paprsky ……….....…........… 1938
16)Polák, F. X., zk. 98:50. Světelný zdroj, text pole ...………............…....…………….. 1938
17)Rudl, Vács., d. 121:85. Dívka s květem a ptáčkem …………………………... 1921
18)Slavíček, Ant., d. 102:84. žena s lyrou ……………………………………….. 1927
19)Slavíček, Ant., d. 140:86. Kráčející dívka ……………………………………. 1921
20)Šilová, Mála., d. 130:88. Kytice ve váze ……………………………………… 1921
21)Vrána, Lud., d. 127.84 Lebka před otevřenou knihou ……………………….. 1921
22)(Bez jména majitele), d. 55:40. Váza před zrcadlem ………………………….. 1930
23)(Univerzální), zk. 82:84. Poutník a dívka u pramene (pro Družstevní práci) ….. 1932

Soubor exlibris

Soubor knižních značek Antonína Slavíčka. Ročenka exlibris 1921. Vydal v původním přebalu Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze jako členskou prémii na rok 1921 (10 dřevorytů). Jsou v něm zahrnuta čísla 01, 02, 06, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21 z předchozího soupisu.


Novoročenky


1)1922 Mnoho štěstí přeje Josef Hladký. D. 98:78. Váza s kyticí v dekoraci.
2)P. F. 1930 Pavel a Marta Vodehnalovi. Dvoubar. d. 107:82 Kytka květů a plodů na stole.
3)Novoročenka 1936. Zátiší knihy srdce i ducha. Zk s autot., dvoubar. 138:89. Tanečnice. (pohlednice.)
4)Radostné svátky, 2 b. zk. 135:90. Koledníci u jesliček. (pohlednice.)

Jiná užitková grafika


Pozvánka Skupiny členů Družstevní práce v Hradci Králové k zahájení první výstavy knih čtyřbar, d. 107:80 (Čtenář.) Dvojlist, text sázen 1929
Pozvánka Krásné jízby DB v Praze k zahájení výstavy kreseb autorových, zk. 106:85, Autoportrét. text sázen 1936
Ä. V. Slavíček: Jarní pozdrav DP. 10 pohlednic. – Na obalu souboru kresba zk. 87:65
(Tři vlaštovky) a sazený titul. („Česká galerie“, XI.) 1934
Obal na krabici žitné kávy „Klas v Telči, 3 b. zk. 170:162 a 45:97. Stylizovaná kresba náměstí v Telči, kreslený text. (Natištěno, avšak nepoužito, ježto od výroby kávy bylo upuštěno) 1929
V prosinci 1942 sestavil J. Žižka výše uvedený soupis exlibris, novoročenek a drobných užitkových grafik.

Dodatek:
Poesie roku. Soubor osmi grafických listů, selské práce v ročních obdobích. Vydáno v nákladu 100 kusů pro Společnost 100 přátel grafiky v Praze - Vinohradech. (Obec vlastní soubor č. 61)
 

Náhledy fotografií ze složky A. V. Slavíček